5G Vadisi Açık Test Sahası’nda 5.89 GHz Frekans Bandında V2X Kanal Ölçümü Projesine Başlandı

Araçtan Herşeye (Vehicle to Everything - V2X) teknolojisi, araçlardan diğer araçlara (V2V), araçlardan altyapılara (V2I), araçlardan yayalara (V2P) ve araçlardan ağlara (V2N) mimarisini kapsayan iletişim kurma yeteneğine sahiptir. Bu akıllı yetenekleriyle araçlar diğer araçlarla, trafik ışıkları veya park yerleri gibi altyapılarla, akıllı telefon kullanan yayalarla ve hücresel ağlar üzerinden veri merkezleri ile iletişim kurabilir. V2X trafik sıkışıklığını azaltacak ve sürüşü daha güvenli hale getirecektir. V2X'i destekleyebilecek ağ yapısı, önümüzdeki süreçte 5G'nin ortaya çıkmasıyla etkinliğini artıracak ve 5G'nin düşük gecikme süresi ve yüksek veri hızları, daha hızlı, daha güvenli bir sürüş dönemi getirmeye yardımcı olacaktır.

5G Vadisi Açık Test Sahası’nda, Spark Ölçüm A.Ş., ULAK Haberleşme A.Ş., Hacettepe Üniversitesi ve Koç Üniversitesi faydalanıcıları tarafından Akıllı Ulaşım Sistemleri için tüm dünyada kullanılmakta olan 5.89 GHz frekans bandında V2X Kanal Ölçümü Projesi kapsamında V2X haberleşmesi kanal parametreleri ölçülmesine başlandı. Bu çalışma, Türkiye’de 5.89 GHz bandında akıllı taşıma sistemlerinin desteklenmesi için yapılması gereken kanal ölçümlerinin test ve ölçüm gereklilikleri ve düzenlemelerinden bahsediyor.

Kablosuz iletişim teknolojileri, daha güvenli yollar, daha verimli trafik yönlendirmesi ve trafik kazası sebepli ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için faydalı bir çalışma alanı sunuyor. Araç, yol bilgilerini ve trafik koşullarını diğer araçlarla, yayalarla ve diğer alt yapısal birimlerle ile paylaşabilir olmak altyapı ve rotadaki potansiyel risk ve gecikmeleri daha iyi tahmin etmemizi sağlıyor.

Bu avantajları sağlanmasındaki en önemli etken trafiği oluşturan her öge arasındaki iletişimin sağlıklı olmasından geçiyor. Bu amaca hizmet etmek için çalışmada V2V (araçtan araca), V2I (araçtan altyapı birimlerine), V2P (araçtan yayaya) kanal ölçümü çalışmaları için ekipmanlar, test detayları ve gerekli senaryolar tartışılıyor.

5G Açık Test Sahası’nda temel çalışma frekansı 5.89 GHz olarak planlanan test senaryolarına araçlar dururken veya hareket ederken başlanmış durumdadır. Keysight marka 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator, PSG Vector Signal Generator (100 kHz- 44 GHz) ve UXA Signal Analyzer (2 Hz-50 GHz) ekipmanları ile kullanılarak V2X taşıyıcı frekanslarında kanal parametrelerinin ölçümü mümkün olacak.

Taşıyıcı çıkışı ve alıcı girişinde monopole antenler kullanılarak araçlar dururken veya hareket ederken taşıyıcı üzerinden üretilen sounding işareti alıcı ile yakalanıp kanal parametreleri ölçülüyor. İlk etapta mevcut altyapı ile açık ortamda, V2V (Vehicle to Vehicle) çalışmalarına öncelik veriliyor. Bir araç hareket halindeyken ve daha sonra iki araçta hareket halindeyken kanal ölçüm parametrelerine ilişkin veriler elde edilecek. Buna ek olarak bu test düzeneği ile V2I testleri gerçekleştirmek de mümkün olabilecektir.  

Fotoğraflar