Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Gelişmeler, Yenilikler ve Örnek Çalışmalar Bülteni'nin Altıncı Sayısı Yayımlandı