Fiyat Sıkıştırmasının Tespitine, Önlenmesine ve Giderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlanmıştır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 09.02.2021 tarihli ve 2021/DK-SRD/36 sayılı Kurul Kararı ile güncellenen “Fiyat Sıkıştırmasının Tespitine, Önlenmesine ve Giderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” onaylanmış olup, Kurumumuz internet sayfasında (https://www.btk.gov.tr/elektronik-haberlesme-sektorunde-pazar-analizleri) yayımlanmıştır.