İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Bildirimleri Kapsamında Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye Uyarı

23.09.2022 tarihli ve 2022/İK-TED/240 sayılı Kurul Kararı ile “Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği” ve “İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği” gereğince Kurumumuza yapılan bildirimler kapsamında;

“2020 yılının dördüncü çeyrek dönemine ilişkin Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin hizmet kalitesi ölçümlerinin değerlendirilmesi sonucunda; "Veri aktanm hızı" ölçütüne ait "Gönderme için ortalama veri aktarım hızı" verisinin (indirme 6 Mbit/saniye ADSL hız profili) gönderme 800 kbit/saniye hız profilinde ilgili hedef değer olan Duyurulan Bağlantı Hızının %75’i" ortalama veri aktarım hızının 600 kbit/saniyeye eşit veya büyük olması gerekirken Ekim ayında 589 kbit/saniye ve Aralık ayında 588 kbit/saniye olarak gerçekleşmesi nedeniyle Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "... internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmecilerden tebliğ veya Kurul kararı ile belirlenenler Ek-3'teki, … ölçütlere ilişkin hedeflere uymakla ve verileri Kuruma göndermekle yükümlüdür." hükmünün ihlal edildiği tespit edilmiştir. Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından 2020 yılı dördüncü çeyrek dönemde söz konusu hedef değerin sağlanamaması sebebiyle Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan, "İşletmecinin bir takvim yılı içindeki herhangi bir raporlama döneminde hizmet kalitesi ölçütlerine ilişkin bir veya daha fazla hedef değeri sağlayamaması durumunda Kurul tarafından kabul edilen haklı nedenleri olmaması halinde işletmeci bir defaya mahsus yazılı olarak uyarılır ve ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediği Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulur." hükmü çerçevesinde; Superonline İletişim Hizmetleri AŞ'nin yazılı olarak uyarılması ve İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Hedef Değerleri 2020 yılının dördüncü çeyreğinde sağlayamadığının bir ay süreyle Kurum internet sayfasında yayımlanması”  hususlarına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.