Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazarına Yönelik “Kamuoyu Görüşü Alınmasına ilişkin Pazar Analizi Dokümanı” Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır.