Türkiye ve Suudi Arabistan Bilgi Teknolojilerinin Gelişimi İçin El Sıkıştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Suudi Arabistan Haberleşme ve Bilgi Teknolojisi Komisyonu arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

İki ülkenin işbirliğiyle, iletişim ve bilgi teknolojileri alanında yapılan çalışmaların geliştirilmesi için düzenlenen Mutabakat Zaptı imza törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Kargözoğlu, CITC Başkanı Dr. Abdulaziz Bin Salem AL Ruwaıs ve misafirler katıldı.

Konuşmasında Suudi Arabistan ve Türkiye arasında, çoğu noktada ortak anlayışın mevcut olduğuna dikkat çeken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, “Umuyorum ki, bu hadise, bilgi teknolojileri alanında yeni bir işbirliği çerçevesi oluşturulmasına yönelik anlamlı bir ilk adım olacaktır. Özellikle son on yıldaki yenilikler göz önünde bulundurulduğunda,  bilgi ve iletişim teknolojileri en hızlı büyüyen ve en önemli sektörlerden biri haline geldi. Bilindiği üzere, sayısal dönüşüm çağında yaşıyoruz. Söz konusu dönüşüm sadece insanların birbirleriyle etkileşimini değiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda insanların hükümetlerle ve hükümetlerin de kendi aralarındaki etkileşimi de etkiliyor. Sayısal dönüşüm bilgiye erişimi kolaylaştırma ve ekonomik büyümeyi destekleme noktasında yeni iş fırsatları yaratarak; şeffaflık ve güvenilirlik başlıkları altında hayati bir rol oynadığından, bu dönüşümü açıkça anlayan ve süreci akıllıca yönetebilen ülkeler diğerlerine kıyasla avantaj sağlayacaktır” dedi.

Başkan Karagözoğlu: Mevkidaşlarımızla İşbirliğinin Öneminin Farkındayız

Çağımızda, bireyler, işletmeler ve hükümetler giderek birbirine bağlı olduğundan, uluslararası platformda işbirliğinin sağlanmasının daha büyük bir önem kazandığını belirten Karagözoğlu, “BTK olarak bizler, mevkidaşlarımızla karşılıklı işbirliğinin öneminin farkındayız. Bu sebeple, bugün burada siz değerli Suudi mevkidaşlarımızla başlatacağımız ortaklığa büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin sektöre yönelik düzenleyici otorite görevini üstlenen ilk Kurum olarak BTK’nın, kuruluşundan bu yana 18 yıllık faaliyet süreci boyunca hatrı sayılır ölçüde uzmanlaştığı ve deneyim kazandığını belirtmek ve bu birikimi ülkeler arasında diyalog atmosferi yaratarak paylaşmak noktasında her zaman yapıcı bir tavır içerisinde olduğunu söylemekten gurur duyuyorum. Bu minvalde, gelecekte, muadilimiz kurumlarla ve mevkidaşlarımızla olan ortaklığımızı genişletmeyi ve derinleştirmeyi planlıyoruz. Özellikle 2003 yılından beri, Türkiye'de bilişim sektörünün temel bileşenleri ve yeni ekonominin gelişmesinde önemli bir rol oynayan elektronik haberleşme hizmetleri büyük ölçüde gelişim kaydetmiştir. Ayrıca, bu dönemde yürütülen projelerimiz ve faaliyetlerimizle, mobil haberleşme, fiber altyapı, genişbant internet ve daha birçok hizmet, dünya ile rekabet edebilecek bir noktaya ulaştı” ifadelerini kullandı.  

Karagözoğlu, konuyla ilgili bazı rakamları da paylaştı: “Mobil abone sayısı yaklaşık 79 milyona ulaşırken, 4,5G'yi tercih eden mobil abone sayısı ise yaklaşık 67 milyona ulaştı. 4.5G hizmetinin, 2016 yılının Nisan ayında tüketiciye sunulduğu düşünüldüğünde, 2 yıl içerisinde 4.5G'nin kapsayıcı bir şekilde yayıldığını görmek mutluluk verici. Ülkemizde en hızlı büyüyen hizmet alanı, genişbant internet hizmetidir. 4.5G'nin başarısının etkisiyle toplam genişbant internet abonesi sayısı 70 milyona ulaştı. Bunun yanı sıra,  12.3 milyon sabit abone ve 57.7 milyon cep telefonu abonesi vardır. 11.5 milyon sabit telefon abonesi olup penetrasyon oranı% 14,2'dir. Ülkemizde fiber altyapısının gelişmesiyle birlikte fiber internet aboneliği hızla artmaktadır. Fiber altyapısı üzerinden internet abone sayısı 2,5 milyona ulaşmıştır.”

Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında düzenleyici kurumu olarak, bugün Suudi Arabistan Haberleşme ve Bilgi Teknolojisi Komisyonu ile imzalayacağı mutabakat zaptının, BİT alanında faaliyet gösteren özel sektör paydaşları ve her iki ülkenin düzenleyici kurumları arasında kurulacak yakın işbirliği için güçlü bir zemin ​​oluşturacağın hatırlatan Karagözoğlu, “İnanıyorum ki çabalarımız ve özverimiz doğrultusunda, Suudi Arabistan Haberleşme ve Bilgi Teknolojisi Komisyonu ile BTK, birlikte daha fazlasını başaracak ve iki Kurum arasındaki ilişki gelişerek devam edip güçlenecektir. Bu vesileyle, Dr. Abdulaziz Bin Salem AL RUWAIS ve çalışma arkadaşları ile gerçekleştirdikleri işbirliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor ve birlikte gerçekleştireceğimiz faaliyetlerin verimli sonuçlarını dört gözle bekliyorum” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Bakan Yardımcısı Sayan: Türkiye BIT’in Ekonomik Etkisinin Farkında

Bölgenin ve İslam dünyasının iki önemli ülkesi olarak Türkiye ve Suudi Arabistan’ın, her zaman karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar doğrultusunda hareket ettiğini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, özellikle günlük ve sosyal yaşamda ekonominin önemli bir parçası haline geldi. Bilgi ve iletişim teknolojileri, çeşitli sektörlerdeki işletmeleri ve değer zincirlerini etkilemeye devam ediyor. Türkiye, Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yakın gelecekte ekonomimizde çok daha fazla etki yaratacağının bilincindedir. Hızlı büyüyen bir BİT pazarına sahibiz. Türkiye BİT piyasası 120 milyar TL'ye ulaştı. Bildiğiniz üzere, Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerini sürdürmektedir.  AB ile köklü işbirliği ve ortaklık ilişkilerine sahip bulunmaktayız. Bu nedenle, elektronik haberleşme ve iletişim sektörünü AB mevzuatıyla uyumlu hale getirmeye azami önem veriyoruz. Zira, AB yasalarının bize rekabetçi ve sağlam bir BİT sektörü oluşturulmasında önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu yolda çok önemli adımlar attık. Kısacası, hem ulaştırma hem de haberleşme sektörlerinde AB ile uyum sürecimiz hızlanıyor. Bu kapsamda, Türkiye AB Mali İşbirliği'nden de yararlanıyor ve önemli projeler yürütüyoruz. Birçok alanda yürüttüğümüz çabalar, Avrupa Birliği'nin “Sayısal Gündem” başlıkları ile aynı doğrultudadır” şeklinde konuştu.

 “5G ve Ötesi” ile yeni bir çağa adım atacağımızı belirten Sayan, “5G ve ötesindeki teknolojileri kullanan ilk ülkelerden biri olma vizyonunu belirledik. Ayrıca, Türkiye'nin 5G ve ötesindeki teknolojilerini yerli ve milli tasarımlar ve ürünler ile mümkün olan en geniş ölçüde oluşturmayı amaçlıyoruz. Türkiye’de “5G ve ötesi” çalışmalarını hızlandırmak için, iki yıl önce 5GTR Forum olarak da bilinen “Yeni Nesil Mobil İletişim Teknolojileri Türkiye Forumu” nu kurduk. 5GTR Forum, Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri, AR-GE şirketleri, üreticileri ve işletmecileri bir araya getiriyor. 5GTR Forum ayrıca 5G ürün ve hizmetlerini kullanacak dikey sektörlerin BİT sektörünü kullanmalarına hizmet edecektir. 5GTR Forum organizasyonu yapısı altında Çekirdek Ağ, Fiziksel Ağ, Servis ve Uygulamalar ve Standardizasyon için çalışma grupları oluşturuldu ve 5GTR Forum etkinliklerinin kısa sürede verimli olması sağlandı. Bu çalışma grupları, 5G ve öncelikleri ile ülkemiz için yol haritaları da dahil olmak üzere “5G ve Ötesi Beyaz Kitap” hazırladı” bilgilerini paylaştı.

Sayan konuşmasının devamında, “Ayrıca Ankara'da 5G Vadisi olarak adlandırılan açık bir test sahası, BTK'nın öncülüğünde kurulmuştur. Türkiye'nin üç mobil işletmecisi ve Ankara'daki en iyi 3 üniversite, bu test sahasını kurmak için güçlerini birleştirdi. Bu test sahası tüm araştırmacılara ve geliştiricilere açık olacaktır. Böylelikle 5G ve ötesini hayal eden herkes için uygun bir ortam kurmaya çalışıyoruz. Bu aynı zamanda üniversitelerin ve endüstrinin birlikte nasıl çalışabileceğini de gösteren iyi bir örnek olarak nitelendirilebilir. 5G Vadisi Açık Test Sahası, "5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Programı"nın oluşturulması için çalışmalar yürütmektedir.  Üniversiteler ve disiplinler arasında 5G ve ötesinde kısa, orta ve uzun vadede ülkemizin ihtiyaç duyacağı nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunulacaktır. Program, ileri iletişim teknolojileri konusunda sürdürülebilir yetkinlik üretmeyi ve patent, proje, makale, firma ve tez çalışması gibi çok çeşitli biçimlerde çıktı üretmeyi hedeflemektedir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iki ülke yetkilileri arasındaki imza törenine geçildi.