Kurul Kararları

2019 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi

Karar tarihi ve no
11.12.2018 - 2018/DK-SYD/355
İlgili Birim
Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
31.12.2018