Kurul Kararları

Hisse Devri İzin Talebi (Telinka)

Karar tarihi ve no
03.07.2018 - 2018/YK-YED/204
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
07.10.2018