Kurul Kararları

İdari Yaptırım (Yetkilendirme Kapsamı Dışında Faaliyette Bulunulması (Telekomat))

Karar tarihi ve no
29.06.2021 - 2021/İK-YED/180
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
07.07.2021