Kurul Kararları

Görüş Alınması (Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Taslağı)

Karar tarihi ve no
01.06.2021 - 2021/DK-BTD/146
İlgili Birim
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
08.06.2021