Kurul Kararları

Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi

Karar tarihi ve no
14.09.2021 - 2021/DK-ETD/285
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
01.10.2021