Kurul Kararları

PGM İmkânlarından Yararlanılması (Öncelikli PGM Test/Deney Talepleri)

Karar tarihi ve no
14.09.2021 - 2021/DK-PGM/289
İlgili Birim
Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü
Yayım Tarihi
16.10.2021