Kurul Kararları

Kısa Numara Tahsis Talebinin Değerlendirilmesi

Karar tarihi ve no
24.01.2023 - 2023/TK-YED/40
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
04.02.2023