Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik Taslağına ilişkin kamuoyu görüşü alınması

30.10.2017

20/10/2017 tarihli ve 2017/DK-SYD/311 sayılı Kurul Kararı kapsamında 11/09/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik, 18/07/2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği ve 08/03/1986 tarihli ve 19041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Frekans Tarama Özellikli Telsiz Cihazları Yönetmeliği’ni ikame etmesi plânlanan “Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı” ve “Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemlerine ilişkin Teknik Ölçütler Taslağı” kamuoyu görüşüne açılmış olup; söz konusu dokümanlara ilişkin görüşlerin “Görüş Bildirme Formu”na işlenerek 01/12/2017 tarihine kadar Kurumumuza yazılı olarak ve mfys@btk.gov.tr e-posta adresine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.


Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı


Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemlerine ilişkin Teknik Ölçütler Taslağı


Görüş Bildirme Formu 

Bu taslak için kamuoyu görüşü alma süresi bitmiştir.

Görüş Gönder

-

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır