Mobil Çağrı Sonlandırma Pazar Analizine ilişkin Kamuoyu Görüşü Alınması

26.12.2016

21.12.2016 tarihli ve  2016/DK-SRD/501 sayılı Kurul Kararı kapsamında Mobil Çağrı Sonlandırma Pazar Analizine ait doküman Kamuoyu Görüşüne açılmış olup söz

konusu dokümana ilişkin  görüşlerin 26.01.2017 tarihine kadar Kurumumuza yazılı

olarak ve dokümanda  belirtilen e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilmesi

gerekmektedir.
Mobil Şebekede Çağrı Sonlandırma Pazar Analizi Kamuoyu Görüşü Alınmasına İlişkin Dokuman
Bu taslak için kamuoyu görüşü alma süresi bitmiştir.

Görüş Gönder

-

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır