ANASAYFA

-

Tüketici ve Kullanıcı Şikâyetlerinin İşletmeciler ve Hizmet Sağlayıcıları Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı

13.11.2017

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 25/10/2017 tarih ve 2017/DK-THD/319 sayılı Kurul Kararı ile, “Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözümlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar ile getirilen yükümlülüklere posta sektöründe hizmet sunan hizmet sağlayıcıların da uyum sağlayabilmesi amacıyla Usul ve Esaslar’da değişiklik yapılabilmesini teminen;

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4 ve 6’ncı maddeleri, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun 4’üncü ve 17’nci maddeleri, Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesi ile Posta Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yönetmelik’in 22’nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan “Tüketici ve Kullanıcı Şikâyetlerinin İşletmeciler ve Posta Hizmet Sağlayıcıları Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı”nın kamuoyu görüşlerinin alınması amacıyla Kurumumuz internet sitesinde 1 (bir) ay süreyle yayımlanması,”na Karar verilmiştir.

Tüketici ve Kullanıcı Şikâyetlerinin İşletmeciler ve Posta Hizmet Sağlayıcıları Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı’na ilişkin görüşler, 14/12/2017 tarihine kadar aşağıdaki form kullanılarak e-posta ile thd_usulveesaslar@btk.gov.tr adresine gönderilebilecektir.
Görüş Bildirme Formu
Tüketici Ve Kullanıcı Şikâyetlerinin İşletmeciler Ve Posta Hizmet Sağlayıcıları Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Taslağı
Bu taslak için kamuoyu görüşü alma süresi bitmiştir.

Görüş Gönder

-

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır