Elektronik Haberleşme Yer Altı Tesisleri Referans Dokümanı

-

22.6.2015

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik" 27/12/2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 12'nci maddesinin ikinci fıkrasında "İşletmeci tarafından geçiş hakkı kullanımı kapsamında kullanılacak tesislere ait standartlar, Kurum tarafından yapılan düzenlemelere uygun olmak zorundadır."hükmü yer almaktadır. Bu Kapsamda ilgili işletmecilerin desteği ile Elektronik Haberleşme Yer Altı Tesisleri Referans Dokümanı hazırlanmıştır.
Elektronik Haberleşme Yer Altı Tesisleri Referans Dokümanı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır