Kalite Yönetim Sistemi

-

22.6.2015

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenleyici otorite olarak yapmış oldugu düzenleme, yetkilendirme ve denetim faaliyetlerinde çağdaş bir yönetim sistemi ile hizmet verebilmek için bu alanda başarısını uluslararası düzeyde kanıtlamış olan Toplam Kalite Yönetimi felsefesini esas almıştır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu "Kalite Yönetim Sistemi"ni kurmuş ve bunu bağımsız belgelendirme kuruluşu olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE)'ne 11.12.2002 tarihinde onaylatmıştır. Böylece Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu TSE-ISO-EN 9001 KYS belgeli ilk özerk kurum olmuştur.

Kalite Politikamız

Bilgi ve iletişim sektöründe; uluslararası norm ve standartlara uygun düzenleme ve denetlemeler yaparak etkin ve sürdürülebilir rekabeti tesis etmek, ilgili tarafların hak ve menfaatlerini korumak ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir.

Misyonumuz

Bilgi ve iletişim sektöründe etkin ve sürdürülebilir rekabeti tesis etmek, ilgili tarafların hak ve menfaatlerini koruyarak memnuniyetlerini artırmak ve teknolojik gelişmeleri teşvik etmek suretiyle bilgi toplumuna dönüşümü sağlamak.

Vizyonumuz

 

Bilgi ve iletişim sektöründe ülkemizi; uluslararası ölçekte, etkili, rekabetçi ve yenilikçi bir konuma ulaştırmak.

Temel Değerlerimiz


Tarafsızlık ve Güvenilirlik, Açıklık ve Şeffaflık, Öngörülebilirlik ve Tutarlılık, Katılımcılık ve Ekip çalışması, Bilime ve Bilgiye Dayalı olma, Yenilikçilik ve Sürekli iyileştirme, Kaynakların verimli kullanılması, Toplumsal Sorumluluk ve Duyarlılık ile Son Kullanıcı (tüketici) Odaklılıktır.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır