Kalite Yönetim Sistemi

-

14.2.2018

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenleyici otorite olarak yapmış oldugu düzenleme, yetkilendirme ve denetim faaliyetlerinde çağdaş bir yönetim sistemi ile hizmet verebilmek için bu alanda başarısını uluslararası düzeyde kanıtlamış olan Toplam Kalite Yönetim felsefesini esas almıştır.

 

 

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ


Tarafsızlık ve Güvenilirlik, Açıklık ve Şeffaflık, Öngörülebilirlik ve Tutarlılık, Katılımcılık ve Ekip Çalışması, Bilime ve Bilgiye Dayalı Olma, Yenilikçilik ve Sürekli İyileştirme, Kaynakların Verimli Kullanılması, Toplumsal Sorumluluk ve Duyarlılık ile Son Kullanıcı (tüketici) Odaklılıktır.

 

 

 

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI

TS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI

Politikası


Bilgi ve iletişim sektöründe; uluslararası norm ve standartlara uygun düzenleme ve denetlemeler yaparak etkin ve sürdürülebilir rekabeti tesis etmek, ilgili tarafların hak ve menfaatlerini korumak ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmektir.

Politikası


Kurum çalışanları ile paydaşlarının sağlığı ile güvenliğini güvence altına almak, yasal şartlara uymak ve yönetim sistemlerinin etkinliğini arttırarak, sürekli iyileşmeyi hedef edinmek, kaynakları etkin ve verimli kullanarak faaliyetleri gerçekleştirmek, dürüst, ilkeli ve etik değerlere bağlı olmaktır.

Misyonu


Bilgi ve iletişim sektöründe etkin ve sürdürülebilir rekabeti tesis etmek, ilgili tarafların hak ve menfaatlerini koruyarak memnuniyetlerini artırmak ve teknolojik gelişmeleri teşvik etmek suretiyle bilgi toplumuna dönüşümü sağlamaktır.

Misyonu


Kurumda iş sağlığı ve güvenliği kültürü, bilinci ve ilkelerinin, çalışanlar ve tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamaktır.

Vizyonu


Bilgi ve iletişim sektöründe ülkemizi; uluslararası ölçekte, etkili, rekabetçi ve yenilikçi bir konuma ulaştırmaktır.

Vizyonu


Önce insan, önce güvenlik ve sıfır kaza anlayışı ile Kurum çalışanları ve tüm paydaşlarını Kurumun en değerli varlığı kabul ederek, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmaktır. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır