Kullanım Hakkı Ücretleri

-

28.12.2017

Kullanım hakkı: Frekans, numara, uydu pozisyonu gibi kıt kaynakların kullanılması için Kurum tarafından verilen hakkı ifade etmektedir.

Kullanım hakkına sahip işletmeciler 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 11'inci maddesinin beşinci fıkrasına göre belirlenen asgari değerden az olmamak üzere, kullanım hakkı sayısının sınırlandırılmasına gerek olmayan hallerde Kurumca belirlenen, sayının sınırlandırılması gereken hallerde ise, yapılacak ihale neticesinde oluşacak ücreti ödemekle yükümlüdürler.

Frekans Kullanım Hakkı Ücretleri (2018)
Numara Kullanım Hakkı Ücretleri (2018)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır