Referans Erişim ve Arabağlantı Teklifleri

-

7.4.2017

Kurumumuz, ilgili pazarlarda Etkin Piyasa Gücü'ne (EPG) sahip olduğunu tespit ettiği ve söz konusu pazarlarda erişim sağlamakla yükümlü kıldığı işletmecilere, erişimin sağlanmasına ilişkin hüküm, koşul ve ücretleri aleni hâle getirmelerine yönelik olarak Referans Erişim ve/veya Arabağlantı Teklifi hazırlama yükümlülüğü getirebilmektedir. EPG'ye sahip işletmeciler, referans erişim tekliflerinde yer alan usul, esas ve ücretlerle erişim sağlamakla yükümlüdür. Böylelikle, EPG'ye sahip işletmeciden erişim hizmeti talep edecek işletmeciler, asgari olarak hangi şartlarda erişim elde edebileceklerini öngörme ve stratejilerini buna göre belirleme imkânını elde edebilmektedir. Referans Erişim ve Arabağlantı Teklifleri, Kurumumuz onayını müteakiben, gerek Kurumumuz internet sayfasında, gerekse yükümlü işletmecilerin internet sayfalarında sürekli olarak yayımlanmaktadır. Kurumumuz tarafından onaylanan referans tekliflere aşağıda yer verilmektedir:

 

 

ERİŞİM VE ARABAĞLANTI TEKLİFLERİ

 
05.05.2016 Türk Telekomünikasyon AŞ Referans ATM/FR/ME İnternet Al-Sat Yöntemiyle Toptan Satış Teklifi  27.04.2016 tarihli ve 2016/DK-ETD/233 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
05.05.2016 Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Teklifi   17.06.2014 tarihli ve 2014/DK-ETD/324 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
05.05.2016 Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifi   30.03.2016 tarihli ve 2016/DK-ETD/179 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
29.06.2016 Türk Telekomünikasyon AŞ Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişim Teklifi   28.06.2016 tarihli ve 2016/DK-ETD/327 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
30.03.2017 Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Al-Sat Yöntemiyle xDSL Toptan Satış Teklifi 30.03.2017 tarihli ve 2017/DK-ETD/107 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
22.10.2014 Avea İletişim Hizmetleri AŞ Referans Arabağlantı Teklifi 16.10.2014 tarihli ve 2014/DK-ETD/522 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
22.10.2014 Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ Referans Arabağlantı Teklifi   16.10.2014 tarihli ve 2014/DK-ETD/522 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
17.06.2013 Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ Referans Erişim Teklifi  17.06.2013 tarihli ve 2013/DK-ETD/359 sayılı Kurul Kararı ile onaylanmıştır.
22.10.2014 Vodafone Telekomünikasyon AŞ Referans Arabağlantı Teklifi 16.10.2014 tarihli ve 2014/DK-ETD/522 sayılı Kurul Kararı ile onaylanmıştır.
05.05.2016

Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Kiralık Devre Teklifi 27.04.2016 tarihli ve 2016/DK-ETD/233 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.

07.04.2016

Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Arabağlantı Teklifi RAT'ın 2.3.2.1. bölümüne Tekirdağ TKRHG1 santrali ilave edilmiştir.

19.08.2015

Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifi 29.07.2015 tarihli ve 2015/DK-ETD/359 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır