Tesis Paylaşımı Düzenlemesi

-

25.6.2015

Tesis paylaşımı, elektronik haberleşme şebeke işletmecilerinin sahip olduğu boru, kanal ve göz gibi pasif altyapıların diğer işletmecilere ücreti karşılığı kullandırılması hizmetidir. Yüksek hızlı genişbant hizmetlerin son kullanıcılara ulaştırılması için ihtiyaç duyulan yeni nesil şebekelerin kurulumunda boru, kanal, göz gibi mevcut tesislerin paylaşılması, kaynakların etkin kullanımı ve mükerrer yatırım yapılmaması açısından önem arz etmektedir.

 

Bu çerçevede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 12/04/2013 tarihli ve 2013/DK-ETD/187 sayılı Kurul Kararı ile sabit elektronik haberleşme altyapısı kurmaya ve işletmeye yetkili tüm işletmeciler, 01/09/2013 itibariyle yürürlüğe girecek şekilde, sahip oldukları boru, kanal ve gözleri talepleri halinde diğer işletmecilerle paylaşma yükümlülüğüne tabi kılınmışlardır. Söz konusu yükümlülüğün uygulama detaylarını içeren “Tesis Paylaşımı Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Hizmetinin Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar” 29/07/2015 tarihli ve 2015/DK-ETD/359 sayılı Kurul Kararı ile 01/09/2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde revize edilmiştir.

 

Söz konusu düzenleme uyarınca, yeni bir ilde altyapı tesis eden işletmeciler güncel altyapı (boru, kanal, göz) bilgilerini yeni altyapılarının kullanılabilir hale geldiği ayın sonu itibarıyla Kurumumuza sunmaktadır. Bu kapsamda işletmecilerin hangi illerde kendi mülkiyetlerinde altyapılarının bulunduğuna ilişkin bilgilere aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilmektedir.

 

                     

 

Tesis paylaşımı talebinde bulunacak işletmeciler yukarıdaki linkten sorgulama yapmak suretiyle, talep edilen il/ilçe/mahallede hangi işletmecinin altyapısının bulunduğu bilgisine erişebilecek olup, seçilen mahalde altyapısı bulunan işletmecilere tesis paylaşımı taleplerini iletebileceklerdir.

 

Diğer taraftan 12/04/2013 tarih ve 2013/DK-SRD/188 sayılı Kurul Kararı ile toptan fiziksel şebeke altyapısına erişim pazarında etkin piyasa gücüne sahip işletmeci olarak belirlenen Türk Telekomünikasyon AŞ’ye “abonelere erişim sağlama” ile “Arabağlantı, Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim, Veri Akış Erişimi ve Kısmi Kiralık Devre hizmetleri kapsamında omurga bağlantılarında (backhaul-Türk Telekom santral binalarında teslim aldıkları trafiği kendi varlık noktalarına taşıma maksatlı)” maliyet esaslı ücretlerle tesis paylaşımı sağlama ve söz konusu hizmetin sunulmasına ilişkin uygulanacak usul, esas ve ücretleri içeren referans teklif hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu kapsamda Türk Telekom Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifi (ReTPAFT) son olarak 29/07/2015 tarih ve 2015/DK-ETD/359 sayılı Kurul Kararı ile 01.09.2015 tarihinden geçerli olacak şekilde onaylanmıştır.

 

Sonuç olarak işletmeciler “abonelere erişim sağlama” veya “Arabağlantı, Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim, Veri Akış Erişimi, Kısmi Kiralık Devre hizmetleri kapsamında Türk Telekom santral binalarında teslim aldıkları trafiği kendi varlık noktalarına taşıma” maksatlı tesis paylaşımı taleplerini ReTPAFT kapsamında Türk Telekom’a, bunun dışında kalan tesis paylaşımı taleplerini ise son olarak 29/07/2015 tarihli ve 2015/DK-ETD/359 sayılı Kurul Kararı ile revize edilen “Tesis Paylaşımı Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Hizmetinin Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar” dokümanı kapsamında altyapı sahibi ilgili işletmecilere yapabilmektedirler.

 

Buna göre 01/09/2015 tarihinden itibaren geçerli olan;

 

“Tesis Paylaşımı Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar” dokümanına 

"Türk Telekom Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifi"ne (ReTPAFT) ise 

 

linkleri üzerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır