Mevzuat

-

25.6.2015

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu  
23.01.2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazete  


Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği
26.08.2004 tarih ve 25565 sayılı Resmi Gazete   


Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulmasına İlişkin 2004-21 sayılı Başbakanlık Genelgesi
6.09.2004 tarih ve 25575 sayılı Resmi Gazete 


Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
06.01.2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete 


Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ
06.01.2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete 


Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete 


Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı
27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete 


2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
19.04.2006 tarih ve 26144 sayılı Resmi Gazete  


Kamu Sertifikasyon Merkezine ilişkin 2006/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi


Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslar
01.06.2006 tarih ve 2006/DK-77/353 sayılı Kurul Kararı 


Güvenli  Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli  Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik

02.07.2012 tarih ve  2012/DK-15/299 sayılı Kurul Kararı


Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberi


Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Profilleri

18.04.2007 tarih ve 2007/DK-77/207 sayılı Kurul Kararı 


Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Profilleri Rehberi'nde Değişiklik

08.08.2012tarih ve 2012/DK-15/374 sayılı Kurul kararı - Nitelikli ElektronikSertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Mesajları Profilleri Dökümanı


İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar

06.06.2012 tarih ve 2012DK-15259 sayılı Kurul Kararı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır