Uluslararası Anlaşmalar

-

24.6.2015

Ülkemizin üyesi olduğu ITU, CEPT gibi uluslararası telekomünikasyon kuruluşları çalışmalarını, Kuruluş Yasası ve Sözleşmelerinin öngördüğü kurallar çerçevesinde yürütmektedir. Bu kuruluşların belirli dönemlerde yapılan Genel Kurul toplantılarında, üye ülkelerin önerileriyle, Kuruluş Yasası ve Sözleşmelerde değişiklikler yapılmaktadır. Üzerinde değişiklik yapılan Kuruluş Yasası ve Sözleşmelerin yürürlüğe girebilmesi ve yaptırımı haiz olabilmesi için, üye ülkelerin parlamentoları tarafından onaylanması gerekmektedir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, uluslararası telekomünikasyon kuruluşlarının temel belgelerinde yapılan değişikliklerin ya da bu kuruluşlar bünyesinde hazırlanan önemli anlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanmasına yönelik işlemleri yürütmektedir. Bugüne kadar onay süreçleri tamamlanarak kanunlaşan Sonuç Belgeleri ve Sözleşmeler aşağıda listelenmiştir.

Kanun Numarası Kabul Tarihi Kanun Adı
6012 23/07/2010 ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ (ITU) 2003 DÜNYA RADYOKOMÜNİKASYON KONFERANSI (WRC-03) SONUÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6011 23/07/2010 ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ (ITU) KURULUŞ YASASI VE SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN ANTALYA TAM YETKİLİ TEMSİLCİLER (PP-06) KONFERANSI SONUÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
5163 05/05/2004 ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ KURULUŞ YASASI VE SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN MARAKEŞ TAM YETKİLİ TEMSİLCİLER (PP-02) KONFERANSI SONUÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
4874 04/06/2003 ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ (ITU) KURULUŞ YASASI VE SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN KYOTO (PP-94) VE MİNNEAPOLİS (PP-98) TAM YETKİLİ KONFERANSLARI SONUÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
5094 12/02/2004 AVRUPA RADYOKOMÜNİKASYON OFİSİ (ERO) KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır