ULAK 5G VADİSİNDE

5G Vadisinde yer alan, Ulak baz istasyonu, SDN/NFV tabanlı ağ altyapısı, çekirdek şebeke ile IMS uygulamaları bileşenlerini barındıran Ulak Test Şebeke Altyapıları’ndan 5G ve ötesi şebekelere dair çalışmalar gerçekleştiren kişi, kurum ve kuruluşlar faydalanabilecekler


5G Vadisi’nde ilk 5G test sinyalleri 8 Kasım’da yayınlanmış, vadide yer alan test şebeke altyapıları düzenlenen bir etkinlikle tanıtılmıştı. 5G Vadisi Açık Test Sahası’nda test ve denemeler gerçekleştirmek isteyen tüm tarafların kullanımına sunulacak altyapılardan biri de Ulak Test Şebeke Altyapıları. Test şebeke altyapısından yararlanmak isteyenlerin Kurum’a başvuruda bulunması gerekiyor. 


5G Vadisi Açık Test Sahası (5GVATS) Projesiyle, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Bilkent ve ODTÜ yerleşkeleri ile BTK Merkez Binası arasındaki alanı kapsayacak bölgede üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, şirketlerin, girişimci teknoloji firmalarının, 5G ve Ötesi’ne ilişkin uygulama ve teknolojileri test edebilecekleri bir ortamın oluşturulması hedeflenmiş; 5G Vadisi Açık Test Sahası İşbirliği Protokolü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türk Telekomünikasyon A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 15 Ağustos 2017 tarihinde imzalanmıştır. 5G VATS’dan akademisyenler, araştırmacılar, doktora öğrencileri, işletmeciler, üreticiler ve girişimci teknoloji firmaları gibi 5G ve ötesi konularda çalışmalar gerçekleştiren tüm tarafların faydalanması, elektronik haberleşme sektörünün tüm paydaşları için yeni Ar-Ge fırsatlarına olanak sağlayacak, kamu-üniversite-işletmeci-sanayi işbirlikleri bağlamında etkili araştırmalar ve projeler yürütülmesine imkân sağlayacak bir platform oluşturulması amaçlanmıştır.


Türkiye'nin 5G ve ötesi teknolojilerde lider ülkelerden biri olması ve söz konusu teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine katkı sağlayacak stratejik işbirlikleri oluşturulmasına yönelik olarak, 5GVATS test altyapılarının kurulması sürecine katkıda bulunmak üzere 5GVATS Protokolü Tarafları ile Spark Ölçüm Teknolojileri A.Ş., Ulak Haberleşme A.Ş., Netaş, i2i Bilişim Danışmanlık Teknoloji A.Ş. ve Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Şti. firmaları arasında 24 Temmuz 2018 tarihinde beş ayrı mutabakat zaptı imzalanmıştır. 


5G VATS’da Ulak Test Şebeke Altyapıları Kurulumu Mutabakat Zaptı kapsamında başlangıç olarak, Ulak 4,5G baz istasyonu ile 4,5G çekirdek şebeke fonksiyonları, IMS Uygulamaları ve SDN kontrolcü de dahil olmak üzere SDN/NFV sistem altyapısından oluşan test şebekesinin, 5G Vadisi’nde konuşlandırılması öngörülmüştür. Test şebekesi 5G ve Ötesi alanlardaki her tür Ar-Ge, Ür-Ge faaliyetleri için test, doğrulama ve deneme altyapısı olarak hizmet edecek olup Ulak tarafından, bahse konu test şebeke altyapısında gerçekleştirilecek çalışmalar için test ve uygulama mühendisliği desteği de sağlanacaktır. Ulak tarafından sağlanan test şebeke altyapısı, Ulak’ın ilgili sistem ve yazılım versiyonlarını geliştirmesi halinde veya ekipmanlar hazır olduğunda güncellenecektir. Altyapıya ilişkin açıklamalar, altyapı bileşenleri ve teknik özelliklerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı Faydalanıcı Bilgilendirme Broşürüne ait link sayfanın sonunda yer almakta olup Ulak Test Şebeke Altyapıları’nda aşağıda örneklenen alanlarda çalışmalar yapılabileceği değerlendirilmektedir:

 • Şebeke programlanabilirliği
 • Şebeke sanallaştırma
 • Yapay zeka
 • 5G algoritma geliştirme
 • NOMA
 • Kablosuz örgüsel (mesh) ağları
 • IoT
 • Veri merkezleri ve bulut ortamları
 • Anahtarlayıcı (switch) ve denetleyici (controller) tasarımı
 • Güvenlik
 • Masif MIMO

Ulak Test Şebeke Altyapıları ile 5G Vadisi Açık Test Sahası Test Şebeke Altyapıları’nda test ve denemeler gerçekleştirmek isteyen tüm tarafların, 5G Vadisi Yürütme Kurulu adına Kurum’a, aşağıda linkleri yer alan Başvuru Formu ve Taahhütname ile yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Başvuru sahipleri, 5G VATS Teknik Çalışma Grubu tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından, belirlenecek takvim dahilinde altyapılardan faydalanabileceklerdir. 


Kurum Yazışma Adresi:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı

Eskişehir Yolu 10.Km No: 276 06530 Çankaya/Ankara