MİLİMETRE DALGA TEST EKİPMAN SETİ 5G VADİSİNDE

5G ve ötesi şebekelere dair özellikle fiziksel katmana yönelik, milimetre dalga, MIMO, dalga şekli tasarımı gibi konularda çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlar Spark Test Altyapısı’nı 5G Vadisi’nde altı ay süreyle kullanabilecekler 

5G Vadisi’nde ilk 5G test sinyalleri 8 Kasım’da yayınlanmış, vadide yer alan test şebeke altyapıları düzenlenen bir etkinlikle tanıtılmıştı. 5G Vadisi Açık Test Sahası’nda test ve denemeler gerçekleştirmek isteyen tüm tarafların kullanımına sunulacak altyapılardan biri olan Spark Test altyapısından 5G ve ötesi alanlarda özellikle fiziksel katmana yönelik çalışmalar yapan paydaşlar altı ay süreyle faydalanabilecek. Test altyapısından yararlanmak isteyenlerin Kurum’a başvuruda bulunması gerekiyor. 

5G Vadisi Açık Test Sahası (5GVATS) Projesiyle, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Bilkent ve ODTÜ yerleşkeleri ile BTK Merkez Binası arasındaki alanı kapsayacak bölgede üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, şirketlerin, girişimci teknoloji firmalarının, 5G ve Ötesi’ne ilişkin uygulama ve teknolojileri test edebilecekleri bir ortamın oluşturulması hedeflenmiş; 5G Vadisi Açık Test Sahası İşbirliği Protokolü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türk Telekomünikasyon A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 15 Ağustos 2017 tarihinde imzalanmıştır. 5G VATS’dan akademisyenler, araştırmacılar, doktora öğrencileri, işletmeciler, üreticiler ve girişimci teknoloji firmaları gibi 5G ve ötesi konularda çalışmalar gerçekleştiren tüm tarafların faydalanması, elektronik haberleşme sektörünün tüm paydaşları için yeni Ar-Ge fırsatlarına olanak sağlayacak, kamu-üniversite-işletmeci-sanayi işbirlikleri bağlamında etkili araştırmalar ve projeler yürütülmesine imkân sağlayacak bir platform oluşturulması amaçlanmıştır.

Türkiye'nin 5G ve ötesi teknolojilerde lider ülkelerden biri olması ve söz konusu teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine katkı sağlayacak stratejik işbirlikleri oluşturulmasına yönelik olarak, 5GVATS test altyapılarının kurulması sürecine katkıda bulunmak üzere 5GVATS Protokolü Tarafları ile Spark Ölçüm Teknolojileri A.Ş., Ulak Haberleşme A.Ş., Netaş, i2i Bilişim Danışmanlık Teknoloji A.Ş. ve Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Şti. firmaları arasında 24 Temmuz 2018 tarihinde beş ayrı mutabakat zaptı imzalanmıştır. 

5G VATS’da Spark Test Altyapısı Kurulumu Mutabakat Zaptı kapsamında, Spark Ölçüm’e ait test ekipman setinin, 5G Vadisi’nde 6 ay süre ile konuşlandırılması öngörülmekte olup, ekipman seti 5G ve Ötesi alanlardaki her tür Ar-Ge, Ür-Ge faaliyetleri için test, doğrulama ve deneme altyapısı olarak hizmet edecektir. Spark Ölçüm tarafından, bahse konu test altyapısında gerçekleştirilecek çalışmalarla ölçümlere test ve uygulama mühendisliği desteği ile danışmanlık hizmetiyle de katkıda bulunulacaktır. Altyapıya ilişkin açıklamalar, altyapı bileşenleri ve teknik özelliklerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı Faydalanıcı Bilgilendirme Broşürüne ait link sayfanın sonunda yer almakta olup Spark Test Altyapısı’nda gerçekleştirilebilecek çalışmalardan bazıları aşağıda sıralanmıştır: 

  • 5G için farklı aday dalga biçimlerinin kullanılabileceği fiziksel katman modelleri, MIMO ve huzme oluşturma (beamforming) modelleri ve algoritmaları geliştirilebilir
  • LPDC, Turbo Code ya da Polar Kod gibi kodlama yöntemleri ile birlikte özel kodlama yöntemleri geliştirilebilir
  • 3.5 GHz hava arayüz çalışmaları
  • 5G New Radio ile ilgili konsept, tasarım ve test/doğrulama çalışmaları
  • C-V2X ile ilgili çalışmalar, mMTC ile ilgili dalga şekli tasarımı
  • Dalga şekli geliştirme konusunda aşağıdaki senaryolar ve faydalanıcıların kendi senaryoları test edilip dalga şekli performansı gözlenebilir:

                6 GHz’e kadar:

  • FBMC ve LTE’nin birlikte olduğu koşullar
  • Aday 5G dalga şekli ile 4G, 3G ve PAN birlikte olduğu koşullar

                6 GHz üstünde:

  • Aday 5G dalga şekilleri ile uydu sinyalinin birlikte olduğu koşullar
  • 44 GHz’e kadar, 1 GHz bant genişliğine sahip aday dalga şekli koşulları

Spark Test Altyapısı ile 5G Vadisi Açık Test Sahası Test Şebeke Altyapıları’nda test ve denemeler gerçekleştirmek isteyen tüm tarafların, 5G Vadisi Yürütme Kurulu adına Kurum’a, aşağıda linkleri yer alan Başvuru Formu ve Taahhütname ile yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Başvuru sahipleri, 5G VATS Teknik Çalışma Grubu tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından, belirlenecek takvim dahilinde altyapılardan faydalanabileceklerdir. 

Kurum Yazışma Adresi: 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı 

Eskişehir Yolu 10.Km No: 276 

06530 Çankaya/Ankara