2022 ITU Konsey Toplantısı Cenevre’de Yapıldı

Uluslararası  Telekomünikasyon  Birliği-ITU’nun en önemli karar organı olan Konseyin düzenlediği toplantı Cenevre’de üye ülkeleri bir araya getirdi.

Kurumumuz, ülkemizin kurucu üyesi olduğu Uluslararası  Telekomünikasyon  Birliği-ITU’nun en önemli karar organı olan Konseyin 21-31 Mart 2022 tarihleri arasında Cenevre’de düzenlenen 2022 yılı olağan toplantısına ülkemizi temsilen Kurul Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu riyasetinde üst seviyeli bir heyetle katıldı.

Türkiye, ITU üyesi ülkelerin %25’ini oluşturan 48 üyeden oluşan Konseyde, 2002’den bu yana aralıksız 5 dönemdir Batı Avrupa Bölgesini temsil eden 8 üye arasında yer alıyor. 26 Eylül-14 Ekim 2022 tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek ve ITU’nun en yetkili konferansı olan Tam Yetkili Temsilciler Konferansı-PP-22'de yapılacak seçimlerde ülkemizin 2023-2026 dönemi için yeniden Konsey üyeliği adaylığı bulunuyor.

ITU'nun faaliyetleri, politikaları ve stratejilerinin günümüzün dinamik, hızla değişen telekomünikasyon çerçevesi ile uyumlu olmasını sağlayacak genel telekomünikasyon politikalarını ortaya koymak, bunu sağlamak için ITU'nun politikalarını ve strateji planlarını hazırlamak, çalışma programlarını koordine etmek, bütçe ve harcamalarını onaylamak gibi görevleri yerine getiren Konseyin PP-22’den önceki bu son toplantısında, PP-22’nin gündemine yönelik hazırlıklar önemli yer tutuyor. Bu kapsamda, toplantıda Birliğin son dört yıldaki faaliyetleri, Konsey Çalışma Gruplarının raporları ve Konsey Çözüm Kararları gözden geçirilirken, Birliğin 2024-2027 dönemi Stratejik ve Mali Planları da hazırlanıyor.

Konsey toplantısında, gündemdeki muhtelif konulara ilişkin katkılarımız paylaşılırken, Konsey adaylığımızın duyurulması ve desteklenmesine yönelik temaslarda da bulunuldu. Kurul Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu riyasetindeki heyetimizce, ülkemizin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan ile de görüşmelerde bulunularak, gündemin kritik konularına ilişkin istişareler yürütüldü.    

Konsey toplantısına katılan heyetimizce ayrıca, ITU Genel Sekreteri Houlin Zhao, Genel Sekreter Yardımcısı Malcolm Johnson, Telekomünikasyon Kalkınma Bürosu (BDT) Direktörü Doreen Bogdan-Martin, Telekomünikasyon Standardizasyon Bürosu (TSB) Direktörü Chaesub Lee ve Radyokomünikasyon Bürosu (BR) Direktörü Mario Maniewicz ile ikili toplantılar gerçekleştirdi. Görüşmelerde gündemdeki önemli hususlar, ITU seçimlerine yönelik stratejiler ve ülkemizin Konsey üyeliği adaylığı ele alındı. ITU yönetimi ile yapılan görüşmelerde, ülkemizin ITU’ya bugüne kadar sağlamış olduğu katkılara dikkat çekilerek, gelecekte de işbirliğine açık olunduğu vurgulandı.

2022 ITU Konsey toplantısı esnasında ayrıca Azerbaycan, ABD, Çin, Uganda, Kenya, İsviçre,  Arjantin, İspanya, Pakistan, Malezya, Kanada, İran, Nijer, Kuveyt, Japonya, Nijer, Tunus, Litvanya, Filipinler, Tayland, Fransa, Katar gibi Konsey’e katılan pek çok ülkenin temsilcileri ile ikili görüşmeler yapılarak, özellikle seçimlere yönelik stratejiler ve ülkemizin adaylığına destek hususları ele alındı.

Ülkemizin adaylığının duyurulması ve destek talep edilmesi amacıyla 24 Mart 2022 günü bir kahve molasına ülkemiz tarafından ev sahipliği yapıldı.