Başkan Karagözoğlu: Büyük Veri Günümüzün En Güçlü IT Kaynaklarından Biri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Data Center Ankara etkinliğine katıldı.

Bu yıl 5.'si düzenlenen etkinliğe online olarak katılan Başkan Karagözoğlu, veri uzmanları ile buluştu. Karagözoğlu, etkinlikte veri analitiği, büyük veri, yapay zekâ, nesnelerin interneti ve güvenli iletişim ağları gibi konular hakkında konuştu.

İnternetin her geçen gün daha da çok hayatımıza dâhil olduğunu dile getiren Karagözoğlu, “Bugün, dünyada yaklaşık 5 milyar insan internet kullanıyor. Ülkemizde ise 2021 sonunda toplam genişbant internet abone sayımız bir önceki yıla göre %7 artarak 88 milyonu aşmıştır. Hemen hemen her şeyin internete bağlanabilir olması ile internete bağlanan cihazlarının sayısının tüm dünyada 2030 yılına kadar sekiz milyarı aşacağı tahmin ediliyor. 2021 yılı sonu itibarıyla ülkemizde de M2M abone sayısı 7,4 milyona yaklaşmıştır” bilgisini paylaştı.

Günümüzde verinin devasa boyutlara ulaştığını ifade eden Karagözoğlu, “Bu büyüme özellikle sosyal ağlardan ve mobil aygıtlardan gelen yeni formdaki verilerle her an artıyor. Oluşan büyük veri günümüzün en güçlü IT kaynaklarından birini oluşturuyor. Bu kaynağın toplanması ve işlenmesi de büyük veri merkezleri ihtiyacını ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Başkan Karagözoğlu: Tüm Dünyada Veri Merkezi Altyapılarına Büyük Yatırımlar Yapılıyor

Veri merkezlerinin değişen arz, talep ve düzenlemelerle şekillendiğini kaydeden Karagözoğlu, “Değişen küresel eğilimlerin bir sonucu olarak, on yıl önce inşa edilen veri merkezlerinin bu yıl inşa edilenlerden ne kadar farklı ise, yarının veri merkezi de bugünün veri merkezinden o kadar farklı olacak” dedi.

Tüm dünyada veri merkezi altyapılarına büyük yatırımlar yapıldığını vurgulayan Başkan Karagözoğlu, “Veri merkezleri konusunda sunacağımız her avantaj, teşvik ve destek bu alanda hizmet veren çokuluslu şirketlerin ülkemizde yatırım yapmalarına katkı sağlarken, ülkemizin genç ve dinamik işgücü kaynağının da bu alana yönlenmesine imkan sunacaktır. Aynı zamanda veri merkezlerine yönelik hizmet/tedarik konusunda da yerli firmalarımız için olanaklar sağlayacaktır. Ülkemizde yeni veri merkezleri yapıldıkça, kalifiye işgücümüz ile birlikte küresel alanda ülkemizin güçlü konumunun daha da ileri bir noktaya geleceğine inanıyorum” temennisinde bulundu.

Karagözoğlu, büyük veri ve çevre temizliği konusuna da “Biliyorsunuz veri merkezleri dünya genelinde tüketilen enerjinin %2’sinden fazlasını oluşturuyor. Bu da dünya geneli karbon emisyon değerinin %2’si anlamına geliyor. Veri merkezlerinde kabinet yoğunlukları gün geçtikçe artıyor. Geçmişte 7 kilowatları konuşurken günümüzde 10-15 kilowatları konuşuyoruz. Yapılan araştırmalarda görüyoruz ki gelecekte bu değerlerin 20 ve üzerinde olması muhtemel. Yeni nesil dizaynlar, daha verimli altyapı ekipmanlarının geliştirilmesi ve kullanılması dünyamızı korumak için önem arz ediyor” sözleriyle dikkat çekti.