Uluslararası Web3 Zirvesi BTK’da Düzenlendi

Türkiye’nin ilk Web3 Zirvesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde düzenlendi.

Web3 Teknolojileri Derneği ile BTK Akademi tarafından “Teknoloji ve İnsan” teması ile düzenlenen “Uluslararası Web3 Zirvesi” sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Programın açılışına katılan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, teknolojinin gelişiminden bahseden bir konuşma yaptı.

Teknolojinin hayatımızdaki etkili gücünün her geçen gün daha fazla hissedildiğine dikkat çeken Karagözoğlu, “Teknolojide yaşanan hızlı değişim ve gelişim ile birlikte, mesafeler yakınlaşırken, dünyamız adeta küçük bir köy haline geldi. Bu gün dünya nüfusunun yaklaşık %66’sı internet kullanıyor. Her an her yerde iletişimde olmak, bağlantılı olmak su ve elektrik gibi toplumun temel ihtiyaçlarından biri haline geldi” şeklinde konuştu.

Teknolojinin baş döndürücü hızla gelişmesi ile paralel olarak ortaya çıkan veri miktarının büyüklüğüne dikkat çeken Başkan Karagözoğlu, ”Hemen her şeyin internete bağlanması ile birlikte üretilen veri miktarı da devasa boyutlara ulaştı. İnsanlık tarihinde bilgi üretimi tarihin hiçbir döneminde bugünkü kadar hızlı olmamıştır. Günümüzde genişbant internet altyapısının yaygınlığı ve veri iletim hızlarında yaşanan ilerleme ile birlikte üretilen verinin büyüklüğü, 2020 yılında 40 Zettabayt’a,  bir başka ifade ile 40 Trilyon Gigabayt’a ulaşmış durumda. Daha çarpıcı bir ifadeyle son 2 senede üretilen veri miktarı, insanlığın başlangıcından itibaren toplanmış veriden daha fazla. Nesnelerin interneti gibi teknolojilerin de etkisiyle, üretilen veri miktarının 2025 yılında 175 Zettabayt’a ulaşacağı tahmin ediliyor” dedi.

Başkan Karagözoğlu: Web 3.0 Pek Çok Alanı Yeniden İnşa Etme Potansiyeli Barındırıyor

İnternetin kullanıldığından bu yana gelişimine ve potansiyeline değinen Karagözoğlu, “1989 yılında hayatımıza giren ve internetin ilk versiyonu olarak adlandırılan Web 1.0 yalnızca okuma fonksiyonu sunuyordu.  Kullanıcılar arasında herhangi bir etkileşim imkânı bulunmuyordu.  Ardından Web 2.0 kavramı hayatımıza girdi ve statik web sitesi anlayışından dinamik web sitesi anlayışına geçildi diyebiliriz. Kullanıcılar kendilerine sağlanan içeriklerin yanında, bizzat içerik üretmeye başladılar ve böylece internet, kullanıcılar arasında etkileşim ile tanımlanmaya başladı. Web 2.0 ile internetin sunmuş olduğu okuma fonksiyonunun yanına yazma fonksiyonu da eklenmiş oldu. Web 2.0’de kullanıcılar içerik üretse de bu içeriğin sahibi değildiler. Web 3.0 ile birlikte blok zincir teknolojisinin sağladığı yeniliklerle mülkiyetin kullanıcılar ve üreticilere dağıtılması imkânı sağlanmış oldu. İnternet alanında yazma ve okuma fonksiyonlarının yanına sahip olma fonksiyonu da eklendi. Yeni iş modelleri ve farklı pazarlar oluşturarak,  küresel boyutta dijital ekonomiye büyük katkı sağlamasını beklediğimiz Web 3.0’da, tek bir merkezi nokta bulunmaması en büyük avantajlardan biri olarak duruyor. Web 3.0, pek çok alanı yeniden inşa etme potansiyeli barındırıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Karagözoğlu: Amacımız Ülkemizi Her Alanda Daha da İleri Noktalara Taşımak

Dijital dönüşüm ve endüstriyel değişimin toplum üzerindeki etkilerinden de bahseden Karagözoğlu, “ Artık siber alan ve fiziksel alanın yüksek seviyede entegre olduğu “süper akıllı toplum” olan Toplum 5.0’ın getirdiği değişimleri konuşuyor durumdayız.  Bu güzel etkinlikte de “teknoloji ve insan” teması ile teknolojinin insan hayatını nasıl değiştirdiği ve dönüştürdüğünü değerlendirme imkânı bulacağız. Bilgi ve iletişim alanında insanımızın hayatını kolaylaştıran, refahına katkı sağlayan her türlü çalışmada bizler tüm paydaşlarımızla birlikte her gün daha da güçlü motivasyonla yer alıyoruz. Amacımız ülkemizi her alanda daha da ileri noktalara taşımak” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Konuşmaların ardından program, blockchain ve Web3 ile ilgili paneller ile devam etti.