Kurul Kararları

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik

Karar tarihi ve no
19.01.2021 - 2021/DK-BTD/12
İlgili Birim
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
26.02.2021

Sabit Genişbant İnternet Sonlandırma Hizmetinde İndirim Kampanyası

Karar tarihi ve no
09.02.2021 - 2021/DK-ETD/38
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
22.02.2021

Fiyat Sıkıştırmasının Tespitine, Önlenmesine ve Giderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ve Ortalama Abone Ömrünün Belirlenmesi

Karar tarihi ve no
09.02.2021 - 2021/DK-SRD/36
İlgili Birim
Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
22.02.2021

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karar tarihi ve no
22.12.2020 - 2020/DK-BTD/355
İlgili Birim
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
20.02.2021

İdari Yaptırım (Yetkilendirme İhlali (Akarnet))

Karar tarihi ve no
26.01.2021 - 2021/İK-YED/22
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
19.02.2021

İdari Yaptırım (Numara Taşınabilirliği İhlali (Digicell))

Karar tarihi ve no
26.01.2021 - 2021/İK-YED/21
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
19.02.2021

İdari Yaptırım (Teknik Altyapı Yükümlülüklerinin İhlali (Private Telekom))

Karar tarihi ve no
26.01.2021 - 2021/İK-YED/20
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
19.02.2021

İdari Yaptırım (Bilgi ve/veya Belgelerin Süresinde Verilmemesi (Ofis Lojistik))

Karar tarihi ve no
26.01.2021 - 2021/İK-YED/23
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
19.02.2021

Metro Ethernet İnternet Yeni Satış ve Mevcut Müşteri Kampanyaları

Karar tarihi ve no
19.01.2021 - 2021/DK-ETD/14
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
18.02.2021

Posta Sektörüne İlişkin Bilgi Güvenliğinin Sağlanması

Karar tarihi ve no
29.12.2020 - 2020/DK-SRD/371
İlgili Birim
Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
18.02.2021