Kurul Kararları

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yetkilendirme Başvurusu Şartlarına ve Sürelerine İlişkin Düzenlemeler

Karar tarihi ve no
16.03.2021 - 2021/DK-YED/80
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
01.05.2021

Görüş Alınması (Sabit Telefon Şebekesine Erişim Pazar Analizi)

Karar tarihi ve no
31.03.2021 - 2021/İK-SRD/93
İlgili Birim
Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
05.04.2021

İdari Yaptırım (2019 Yılı İkinci Çeyrek Dönem Çağrı Merkezi Hizmetine İlişkin Hizmet Kalitesi (Millenicom))

Karar tarihi ve no
16.03.2021 - 2021/İK-THD/77
İlgili Birim
Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
05.04.2021

İdari Yaptırım (2019 Yılı Dördüncü Çeyrek Dönem Hizmet Kalitesi (Vodafone Net))

Karar tarihi ve no
16.03.2021 - 2021/İK-TED/78
İlgili Birim
Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
05.04.2021

Görüş Alınması (Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazar Analizi)

Karar tarihi ve no
31.03.2021 - 2021/İK-SRD/92
İlgili Birim
Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
05.04.2021

Hisse Devri İzin Talebi (Saro Elektronik)

Karar tarihi ve no
16.03.2021 - 2021/YK-YED/79
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
05.04.2021

Uzlaşma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Karar tarihi ve no
01.12.2020 - 2020/DK-HUK/325
İlgili Birim
Hukuk Müşavirliği
Yayım Tarihi
26.03.2021

Görüş Alınması (Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemlerine İlişkin Teknik Ölçütler)

Karar tarihi ve no
10.03.2021 - 2021/İK-SYD/68
İlgili Birim
Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
22.03.2021

Posta Hizmetlerine Yönelik Alternatif Teslimat Modellerinin Uygulanması

Karar tarihi ve no
23.02.2021 - 2021/DK-SRD/56
İlgili Birim
Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
16.03.2021

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik

Karar tarihi ve no
19.01.2021 - 2021/DK-BTD/12
İlgili Birim
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
26.02.2021