Kurul Kararları

Nitelikli Elektronik Mühür Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Mesajları Profilleri Rehberi

Karar tarihi ve no
24.01.2023 - 2023/İK-BTD/43
İlgili Birim
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
04.02.2023

Kısa Numara Tahsis Talebinin Değerlendirilmesi

Karar tarihi ve no
24.01.2023 - 2023/TK-YED/40
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
04.02.2023

Bazı İşletmecilerin Acentelik ve Bilgi Verme İle İlgili Mevzuat İhlalleri

Karar tarihi ve no
27.12.2022 - 2022/İK-YED/412
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
04.02.2023

Çağrı Merkezi Hizmetine İlişkin Hizmet Kalitesi Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi (2020 3.Dönem)

Karar tarihi ve no
17.01.2023 - 2023/İK-THD/26
İlgili Birim
Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
31.01.2023

Haberleşme Gönderilerine İlişkin Temel Ücret

Karar tarihi ve no
03.01.2023 - 2023/DK-SRD/04
İlgili Birim
Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
31.01.2023

Referans Arabağlantı Teklifinde IP Arabağlantıya Geçiş ile İlgili Değişiklik (Türk Telekomünikasyon A.Ş. Talepleri)

Karar tarihi ve no
03.01.2023 - 2023/UK-ETD/02
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
31.01.2023

Sabit Genişbant İnternet Sonlandırma Hizmeti ve İndirim Kampanyaları

Karar tarihi ve no
27.12.2022 - 2022/DK-ETD/422
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
31.01.2023

Genişbant Kampanyaları

Karar tarihi ve no
27.12.2022 - 2022/DK-ETD/421
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
31.01.2023

Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği EK-6’nın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı”na İlişkin Kamuoyu Görüşü Alınması

Karar tarihi ve no
17.01.2023 - 2023/DK-THD/33
İlgili Birim
Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
26.01.2023

Hisse Devri İzin Talepleri (BN Telekom, DT İletişim, Babahasan Telekomünikasyon)

Karar tarihi ve no
17.01.2023 - 2023/YK-YED/27
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
26.01.2023