Uzmanlık Tezleri

149 sonuç listeleniyor.

Tarih Aralığı

-
Sayısal Trunk Telsiz Sistemi Teknolojisinin Uygulamaları İle Frekans Spektrumunun Etkin Kullanılmasında ve Acil Haberleşmede Ülkemize Sağlayacağı Kaynak Tasarrufu Analizi Saniye EZEN Motivasyon Kavramına Genel Bir Bakış, Motivasyon Araçları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ölçeğinde Bir Model Önerisi Sevgi TAŞDEMİR Kamu Kurum / Kuruluşlarının Telekomünikasyon Piyasasına Girişleri: Düzenleme YaklaşımlarıHandan KARACABEYAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Öngörülen İlkeler Bağlamında Elektronik Haberleşme Sektöründe Düzenleyici ve Denetleyici Kurum tarafından Uygulanan Yaptırımlarİdil ÖZCANBaz İstasyonlarının İnsanlar Üzerindeki Sağlık, Sosyal ve Psikolojik Etkileri Üzerine Bir Araştırma Güler ÖZEL Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu'nun Satın Alma Ve İhale Süreçlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Çalışması Ve Bazı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarındaki Uygulamalarla Karşılaştırılması Nurhan ŞENER Bilgi Toplumu ve E-Dönüşüm Sürecinin Demokrasi Üzerine Dönüştürücü Etkisinin AnaliziSüleyman GÜNGÖRGezgin Haberleşme Sistemlerinde Akıllı Antenler : Teknik,Maliyet Ve Performans Analizi Muharrem GÜNAY Mobil Haberleşme Cihazları İle İlgili Ulusal Bilgi Bankası Oluşturulması İçin Bir Model ÖnerisiGönül İPEKÇİRadyo ve Televizyon Vericilerinin Ortak Anten Sistemi: Teknik Uygulamalarının Belirlenmesi, Yayıncıların Beklentileri, Dünya Örnekleri ve Ülkemiz İçin Çözüm Önerileri, Çanakkale Ortak Anten Uygulaması Muharrem Kemal ÇAĞLAR