Uzmanlık Tezleri

139 sonuç listeleniyor.

Tarih Aralığı

-
Türkiye'de Satışı Ve Kullanımı Yasak Olan Haberleşme Cihazları İle İllegal Kullanımda Ele Geçen Cihazların Bertaraf Usul Ve Esasların Belirlenmesine Yönelik Çözüm Önerileri Serap NURAYDIN Solar Enerjinin Elektronik Haberleşme Sektöründeki Uygulama Alanları; Türkiye İncelemesi Ve Öneriler Özlem LALİLAR Güç İletim Hatları ve RF Işımasının Canlı Organizmalar Üzerine Etkileriyle İlgili Bir İnceleme ve Ülkemiz İçin Çözüm Önerileri. Halise TOR Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetinin Türkiye Uygulamaları ve İletişime Katkısı Musa YILMAZ Kalite Yönetim Sisteminin Etkinliğinde Ve İyileştirilmesinde Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetlerin Rolü Ve BTK İçin Öneriler Nurdan ASLAN Kamu Kurumlarında Risk Yönetimi Açısından İç Kontrol Sisteminin Önemi ve BTK için Öneriler. Gamze OĞUZ ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminde Süreç Yönetiminin İncelenmesi: BTK İçin Etkin Süreç Yönetimi Model Önerisi Nuray PEKTAŞ Taşınır Mal Yönetmeliği ve Pratif Programıyla Taşınırların BTK' da Kayıt, Terkin ve Takip İşlemlerinin Uygulanmasının İncelenmesi ve Bir Model Önerisi Mehmet UYMAZ Telekomünikasyon Regülasyonları Çerçevesinde Elektronik Ticaretin İncelenmesiAyşe İNALÖZIP Tabanlı Şebekeler Üzerinden Ses İletimi (VoIP) Kapsamında Acil Aramalara Erişim Ve Konum Verisi; Ülke Uygulamaları Ve Türkiye Önerisi Esra GÖK