Yetki Belgeleri Sahiplerini Buldu

Elektronik haberleşme ve posta sektöründe faaliyet gösteren 6 şirkete, BTK tarafından yetki belgeleri teslim edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 5’i elektronik haberleşme ve 1’i posta sektöründe faaliyet gösteren şirketlere “Yetki Belgesi” takdim edildi. Törene, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Yetkilendirme Dairesi Başkanı Beytullah Kuşçu, sektör temsilcileri ve sertifika alacak şirketler katıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu yetki belgeleri teslim töreninde gerçekleştirdiği konuşmada Elektronik haberleşme sektörünün insanların günlük yaşamının her alanına nüfuz ettiğini değinerek, “Bu sektörün diğer sektörlerde de ekonomik verimliliğin itici bir gücü haline geldiği yadsınamaz bir gerçekliktir. Sadece insanların değil, tüm nesnelerin internete bağlanmaya doğru evrildiği çağımızda, güçlü bir elektronik haberleşme altyapısına sahip olmamız, internete bağlanmayı sağlayan haberleşme teknolojileri ve altyapılarından tüm vatandaşlarımızın makul ücretlerle faydalanabilmeleri, acil yardım çağrıları gibi bazı kritik kamu hizmetleri içinse ücretsiz olarak yararlanmaları her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Elektronik haberleşme teknolojilerinin gelişmesi ile tetiklenen ve e-ticaret hacminin artması ile birlikte giderek önem kazanan sektörlerden biri de posta sektörüdür. Teknolojinin yanı sıra emek yoğun bir sektör olarak önemli bir istihdamı da barındıran posta sektöründe de temel amaç elektronik haberleşme ile benzer şekilde daha hızlı hizmet verebilmektir” dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun öncelikli hedefleri arasında tüm vatandaşların makul fiyatlarla kaliteli hizmetler alması olduğunu vurgulayan Karagözoğlu, tüketici odaklı düzenlemelerin hızla hayata geçirilebilmesi için öne aldıkları konuları şöyle sıraladı: “Tüketicilerin ve kullanıcıların hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tedbirleri alarak hizmetlerden azami fayda elde etmelerinin sağlanması, etkin ve sürdürülebilir rekabet için gerekli koşulların sağlanması, rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı uygulamaların önlenmesi ve giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, yenilikçiliği özendiren, sektörde Ar-Ge faaliyetleri ile yerli ve milli üretimin geliştirilmesini hedefleyen şeffaf bir düzenleme yapısının kurulması.”

Teknolojideki gelişmelerle birlikte yoğun işgücünün olduğu sektörlerden, bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünün yoğun olarak kullanıldığı sektörler haline bir evrilme yaşandığına dikkat çeken Karagözoğlu konuşmasında, “ Bugün itibarı ile Türkiye’de elektronik haberleşme sektöründe 448 işletmeci, posta sektöründe 34 hizmet sağlayıcı Kurumumuzdan yetki belgesi alarak hizmet sunmaktadır. Elektronik haberleşme sektöründe 448 işletmecinin çeşitli hizmetlere yönelik olarak sahip olduğu yetkilendirme sayısı ise 797’dir. Sektörümüzde yaklaşık 65 bin kişi çalışmakta olup, posta sektörü ülkemizin önemli bir istihdam kaynağıdır. Elektronik haberleşme sektöründe elde edilen gelirler 2017 yılında 50 milyar TL’yi aşmıştır. Posta hizmetlerinden elde edilen gelirler ise, 2017 yılı sonu itibarı Posta sektörünün toplam cirosu kargo taşımaları ile birlikte 10 milyar TL’yi aşmıştır. Elektronik haberleşme ve posta sektörü iki farklı sektör gibi görünmekle birlikte, özellikle e-ticaretin gelişmesi ile birbirinin ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir” bilgilerine yer verdi.

Günümüzde pek çok işlemin elektronik haberleşme altyapıları üzerinden yapıldığını belirten Karagözoğlu, “Çeşitli istatistiki verilere ve araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’deki akıllı telefon, bilgisayar, tablet ve internet kullanımında yaşanan artışları hepimiz gözlemlemekteyiz. Bu artış ile beraber internet kullanıcılarının alış-veriş alışkanlıkları online platformlara yönelmeye başlamıştır. Özellikle yeni jenerasyon ile birlikte başlayan online alışveriş akımı Türkiye’de e-ticaret pazarının gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Yaygın internet kullanımı ile günlük hayatımızda internet sektörü oldukça önemli hale gelmiştir, ancak özellikle internetten alış-verişlerde vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olabilecek dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle sahte siteler ve kredi kartı bilgilerinin çalınması yoluyla yapılan dolandırıcılık vakalarının e-ticarete olan güveni azalttığını hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

3D Secure, iki faktörlü otantikasyon gibi uygulamaların zorunlu hale gelmesinin e-ticaretin gelişimine önemli katkılar sağladığını dile getiren Karagözoğlu, “THY gibi şirketlerimiz bugün satışlarının %50’sini online olarak yapmaktadır. Bu alanda dönen ekonomik büyüklüğe bakıldığında söz konusu rakamların ciddi artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Yaşanan olumsuz tecrübeler firmalarımız ve kurumlarımız için birçok önlemin alınmasına vesile olmuştur. Online dolandırıcılık vakalarının önlenmesine yönelik mücadele için kamu kurumlarımızda bu işte spesifik saha mücadelesi yapan operasyonel ekipler kurulmuştur. Bu noktada işletmecilerimize de önemli sorumluluklar düşmektedir. Biz biliyoruz ki işletmecilerimizin özellikle hileli kullanıma yönelik aldıkları tedbirler, dolandırıcılıkla ilgili birçok vakanın engellenmesini sağlamaktadır.  Özellikle internet erişim hizmetlerinde ve toplu mesaj gibi hizmetlerde işletmecilerimizin çok hassas olmaları, aboneleri ile sözleşmelerini yasal mevzuata uygun olarak tesis etmeleri gerekiyor ve buradaki hassasiyet, kötü niyetli kullanımların önüne geçmekte önemli bir rol oynuyor” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Şirketlerin kendini tanıttıkları kısa sunumların ardından yetki belgeleri sahiplerine teslim edildi.