İadelerle İlgili Düzenlemelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak'a İlişkin Kamuoyu Görüşlerinin Alınması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 22.11.2022 tarihli ve 2022/İK-THD/326 sayılı Kararı ile ilgili Taslak'a kamuoyu görüşü alınabilmesini teminen 30 (otuz) gün süre ile Kurumumuz İnternet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir. 


Anılan taslağa ilişkin görüşlerinizin, en geç 19.01.2023 tarihine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan görüş bildirme formu kullanılmak suretiyle thdkamuoyu@btk.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.