Kurul Kararları

İdari Yaptırım (AKN Uygulamasına İlişkin Tüketici Hakları İhlali (TT Mobil))

Karar tarihi ve no
22.05.2021 - 2021/İK-ETD/169
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
06.07.2021