Kurul Kararları

Bazı İşletmecilerin Acentelik ve Bilgi Verme İle İlgili Mevzuat İhlalleri

Karar tarihi ve no
27.12.2022 - 2022/İK-YED/412
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
04.02.2023