“Dijital Mavi Yaka: Robotik Otomasyon Sistemleri (RPA)” Konferansı Düzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU ICT Medya Grubu tarafından düzenlenen “Dijital Mavi Yaka: Robotik Otomasyon Sistemleri (RPA)” konulu konferansa katıldı.

Konferansta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Akıllı sistemler, robotlar ve dijital uygulamalarla; gerek imalat gerekse hizmet sektörünün büyük bir değişime uğradığına şahit oluyoruz. Bu değişim ve dönüşümün temelinde; teknolojinin sağladığı işleri daha hızlı, etkili ve verimli yapabilme imkânı yatıyor. Aynı zamanda teknolojik imkânlar ile giderek daha çok verinin anında kaydedilmesi, çok hızlı işlenmesi ve iletilmesi ile karar süreçlerinde kullanılması dijital dönüşümü kaçınılmaz kılıyor. Artan dijitalleşme ile birlikte ülkeler, vatandaşlarına elektronik ortamda sunulan hizmetleri daha kapsamlı ve geniş ölçekte sunabiliyor Artık her şeyin “akıllı” olduğu, sadece insanlar değil giderek insandan çok makinaların, nesnelerin birbirine bağlandığı bir döneme doğru hızla ilerliyoruz. 2025 yılı itibarıyla dünyada 100 milyar farklı bağlantının olacağı ve bu bağlantıların sadece %10'unun insanlar arasında olacağı öngörülüyor. Bu demek oluyor ki, dünya birçok alanda akıllı çözümlere doğru evrilecek” dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan: Teknoloji ekosistemin parçası olan herkesi etkiliyor.

Sayan, Bizler de bulut bilişim, nesnelerin interneti ve yapay zekâ gibi teknolojileri gündemimizin üst sıralarında tutuyor, bu yönde politikalarımızı ve yol haritalarımızı oluşturuyoruz. Bir yandan teknolojik altyapıların daha da geliştirilmesi ve alternatiflerin çoğalması konusunda çalışmalar yürütürken bir yandan da giderek daha çok elektronik ortama aktarılan hizmetlerin belirli bir kalitede ve standartta sunulmasını ve bilgi güvenliğinin en üst düzeyde sağlanmasını hedefliyoruz. Her cihazın, sistemin, bireyin birbiriyle bağlantılı hale geldiği bu teknoloji çağında, siber uzayda oluşan bağlantılar hiç olmadığı kadar artarak hiper bağlantılı bir ağ oluşturuyor. İnternete bağlı cihaz sayısının, 2030 yılında yüzlerce milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu kadar sayıda cihazın, nesnenin bağlantılı olması, fiziksel dünyada yer alan bilgilerin dijital ortama aktarılması, paylaşılması, erişilmesi ve etkileşimleri ile sanal ortamda oluşan veri miktarı da günden güne artıyor. Yakın zamana kadar sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz robotlar, günümüzde otomotivden havacılığa, tıptan savunma sektörüne kadar pek çok alanda kullanılmaya başlandı. Robotik teknoloji sektörü, sadece ticari açıdan değil, stratejik açıdan da büyük önem arz ediyor” dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan: Devletimiz, yerli insan kaynağı ile yerli ve milli teknoloji üretimine yönelik yapılan her türlü çalışmayı destekliyor ve destekleyecektir.

Yapay zekâyı, Ülkenin kalkınma hedeflerinin en büyük taşıyıcılarından biri olarak ifade eden Sayan, “Cumhurbaşkanımızın çizdiği “Dijital Türkiye” vizyonu ve “Milli Teknoloji Hamlesi” doğrultusunda yapay zekâyı, kalkınma hedeflerimizin en büyük taşıyıcılarından biri olarak değerlendiriyoruz. Teknolojinin her alanında olduğu gibi yapay zekâda da, teknolojiyi takip eden değil, teknolojiye yön veren ülke vizyonu kapsamında; bildiğiniz üzere 2021-2025 Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi yayınlandı. İlgili strateji ile gayrisafi yurt içi hasılamızdan istihdama, kamuda yerli ve milli ürün kullanımından uluslararası işbirliği hedeflerine kadar Ulusal Yapay Zekâ yol haritamız belirlendi. Ticari kaygıların ötesinde yerli ve milli donanım ve yazılımların kullanılması, sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek bu kaynakların geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik Ar-Ge desteklerimizin de sürdüğünü belirtmek istiyorum. Teknolojinin her alanında olduğu gibi yapay zekâda da, teknolojiyi takip eden değil, teknolojiye yön veren ülke vizyonu kapsamında; bildiğiniz üzere 2021-2025 Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi yayınlandı” bilgisini paylaştı.

Sayan, “TÜİK tarafından 2021 yılında yapılan “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre, en az 10 çalışanı olan işletmelerin  %4,8'i 2021 yılında endüstriyel robot veya hizmet robotu kullanıyor. 250 ve üzeri çalışanı olan işletmelerin ise  %23,7'sinin robot teknolojisi kullandığı görülüyor. Robotik teknolojileri, üretimde verimliliği ve rekabetçiliği artıran bir faktör olarak öne çıkıyor. Gelişmekte olan ülkelerin rekabetçi güçlerini artırmak için robotik teknolojilerine yönelmelerinin ardındaki temel motivasyon budur” dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan: Bilgi varsa güç var, bilgi varsa yenilik var.

Yerli ve milli üretimin önemine bir kez daha dikkat çeken Sayan, “Dijitalleşme yolundaki 2023 hedeflerimiz kapsamında robotlar ve otonom sistemler, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, bulut bilişim uygulamaları gibi dijital tabanlı uygulamaların büyük oranda yerli ve milli yollarla geliştirilmesi öncelikli olarak yer alıyor. Bu anlamda nitelikli insan kaynağının gelecekte daha da önemli konuma geleceğine ve sektörel gelişimde büyük öneme sahip olacağına inanıyorum. 11'inci Kalkınma Planında ve teknoloji ile ilgili tüm politika belgelerimizde hedefimiz, tüm sektörlerde dijital dönüşümü sağlamış, kamuda ve özel sektörde kurumsal kaliteyi artırmış bir Türkiye’dir. Bu hedefimize inşallah hep birlikte ulaşacağız” diye konuştu.

Bilgi ve sorumluluğun önemine işaret eden Sayan, “Ülke olarak şu anda çok ciddi bir mühendislik bilgimiz var. Bu amaçla hem kamu, hem özel sektör hem de STK’lar olarak hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Devletimiz bu hedefler doğrultusunda gerek düzenlemeler gerek teşviklerle üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekte kararlıdır” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Konferansta söz alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU, “Teknolojik gelişmelere uygun hizmetlerin sunulmasında güçlü altyapılar bu işin olmazsa olmazı konumundadır. Bakanlık ve BTK olarak bilgi ve iletişim sektöründe sürdürülebilir ve etkin rekabet ortamının sağlanması, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve bu hizmetlere olan güvenin artırılması adına önemli faaliyetler yürütüyoruz, düzenlemeler yapıyoruz. Gerek sabit, gerekse mobil ve uydu altyapılarımız ile ülkemizi geleceğe daha da güçlü hazırlıyoruz” dedi.

Karagözoğlu, “BTK olarak güçlü bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarının kurulması ve yeni teknolojilere uygun olarak geliştirilmesi noktasında paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Gündemimizde 5G bulunuyor. 5G’ye yerli ve milli imkanlar ile geçme konusunda güçlü irademizle paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Teknolojik yeniliklerin sunulması ve hedeflerimizin gerçekleşmesinde temel kaynağımızın insan olduğunu gerçeği ile ülkemizin dinamik genç nüfusunun avantajını da kullanarak Kurum olarak eğitim faaliyetlerine de büyük önem veriyoruz. BTK akademi aracılığıyla; robotik kodlama, büyük veri,  yapay zeka gibi eğitimler ve sektör paydaşları ile işbirliği halinde yaptığımız çeşitli etkinlikler ile gençlerimizi teknolojik kabiliyetlerle donatıyor, onların gelişimlerine katkı sağlıyoruz” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.