Hayatımızın Vazgeçilmezi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Himss Euroasia 2018 EMRAM Eğitim Konferansı ve Sağlıkta Bilişim Fuarı’nda bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemi gözler önüne serildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Himss Euroasia 2018 Eğitim Konferansı ve Sağlıkta Bilişim Fuarı’nda “Stratejik Dataları Güvende Tutmak” konulu oturumun moderatörlüğünü yaptı.  Sayan’a TURKSAT Genel Müdürü Cenk Şen, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası Danışmanı Av. Ahmet Esad Berktaş ve Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Bekir Sami Nalbantoğlu eşlik etti.

Baş döndürücü bir hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatın pek çok alanında değişiklikler yarattığına dikkat çeken Sayan, “Yaşanan bu gelişmeler bilgi ve iletişim teknolojilerini gündelik yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Elektronik ortamda sunulan ve sayısı her geçen gün giderek artan hizmetler hayatımızı kolaylaştırdığı gibi yaşam kalitemizi ve refah düzeyimizi de artırmaktadır. E-devlet uygulamalarından finans ve bankacılık uygulamalarına, e-sağlık uygulamalarından dijital medyaya, giyilebilir teknolojilerden robotik sistemlere, sosyal medyadan sanal gerçekliğe kadar hemen her alana deyim yerindeyse damgasını vuran bilgi ve iletişim teknolojileri katlanarak artan devasa boyutlardaki verileri de işlemekte, depolamakta ve kullanmaktadır. Yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak da veri madenciliği, büyük veri, yapay zeka gibi kavramlar hayatımıza girmekte ve günümüzün en değerli varlığı olan verinin daha hızlı işlenmesini, daha kolay analiz edilmesini ve güvenliğinin sağlanarak depolanmasını amaçlamaktadır. Özellikle Kişisel Verilerin Korunması konusu, son dönemde gerek kişisel ve ulusal güvenliğin önemli bir bileşeni olması sebebiyle, gerekse hukuki düzenlemeler boyutuyla oldukça yoğun tartışılan konuların başında gelmektedir” dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan: Verinin Güvenliği Son Derece Kritik Bir Konu

Elektronik ortamda sunulan hizmetlerin çeşitlenmesine bağlı olarak bu ortamlarda üretilen kişisel verilerin de çeşitlendiğine değinen Sayan, “Bu noktada; verinin elde edilmesi, işlenmesi ve depolanmasının önemli olduğu kadar bu verinin güvenliği de son derece kritik bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan, elektronik ortamda bulunan bilgi varlıklarındaki çeşitliliğin artışına bağlı olarak veri depolama ortamlarına yönelik güvenlik risklerinin artması ve bilgi yönetimi için kullanılan bilişim teknolojilerinin hedef haline gelmesi, günümüzde bilgi güvenliğinin sağlanması konusuna daha geniş bir çerçevede ve sistematik olarak bakmayı zorunlu hale getirmektedir” şeklinde konuştu.

Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi için “Bilginin yetkisiz erişimlerden korunarak gizliliğinin sağlanması, bozulmadan bütünlüğünün ve doğruluğunun temin edilmesi ve istenildiği zaman erişilebilirliğinin garanti altına alınması gerektiğini” ifade eden Sayan konuşmasında, “Bu teknoloji ve hizmetler artarken, yoğun kullanılırken bir yandan da siber güvenlik başta olmak üzere birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Çağımızın altını olarak görülen “veri”ye yönelik olarak siber saldırıların artarak devam ettiğini görüyoruz.  Dolayısı ile elimizdeki verinin saldırılardan korunması için teknolojik ve yasal zeminde bazı önlemlerin alınması bir tercih olmaktan daha öte bir zorunluluktur. Bilginin işlendiği/üretildiği andan imha edildiği ana kadar olan süreçte yer alan tüm aktörlerin, bilgi güvenliğinin sağlanması konusunda sorumlulukları bulunmaktadır. Ülkemizde kişisel verilerin korunmasına yönelik 2016 yılında çıkarılan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile yasal düzenleme yapılmış ve yine kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere “Kişisel Verileri Koruma Kurumu” kurulmuştur. Diğer taraftan, bildiğiniz gibi BTK, Türkiye’de elektronik haberleşme sektöründe düzenleyici ve denetleyici bir kurum olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Bu anlamda, sektöre yönelik kişisel verilerin güvenliği konusunda çeşitli düzenlemeler yapmakta ve işletmecilere yükümlülükler getirmektedir. Yapılan denetimlerde de bu hususlara özellikle dikkat etmektedir” sözlerine yer verdi.  

Bakan Yardımcısı Sayan: Siber Güvenlik Hayati Bir Unsur

Bilgi teknolojileri denildiğinde güvenlik kavramının yalnızca kişisel verilerle sınırlı olmadığını dile getiren Sayan, “Hemen her sektörün BT altyapılarını ve hizmetlerini kullandığını düşündüğümüzde özellikle başta kritik sektörler, altyapılar ve hizmetler olmak üzere siber güvenliğin hayati bir unsur olduğunu söylemek gerek. Enerjiden sağlığa, savunma sanayinden tarıma, ulaşımdan çevreye, şehircilikten kamu yönetimine kadar gündelik hayatın vazgeçilmez bileşenlerini oluşturan hizmetlere yönelik çok ciddi siber saldırılar gerçekleştiriliyor ve maalesef zaman zaman çok büyük yıkıcı etkiler doğurabiliyor. Buradan yola çıkarak siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu görüyoruz. Ülkemizde de ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik adımlar büyük bir hızla atılmaya devam ediliyor. Bu anlamda Bakanlığımız kendisine verilen görev ve sorumluklar gereği Ulusal Siber Güvenliğin sağlanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir” bilgisini katılımcılarla paylaştı.

Bakan Yardımcısı Sayan, BTK bünyesinde faaliyet gösteren “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi” ile ilgili bilgilere de konuşmasında yer verdi.