Fiyat Sıkıştırmasının Tespitine, Önlenmesine ve Giderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağına İlişkin Kamuoyu Görüşlerinin Alınması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 27.07.2020 tarihli ve 2020/İK-SRD/218 sayılı kararı uyarınca “Fiyat Sıkıştırmasının Tespitine, Önlenmesine ve Giderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı”nın, kamuoyu görüşünün alınabilmesini teminen 45 (Kırk Beş) gün süre ile Kurumumuz internet sayfasında yayımlanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu taslağa ilişkin görüşler, en geç 11/09/2020 tarihine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan görüş bildirme formu kullanılmak suretiyle srdbilgi@btk.gov.tr adresine gönderilebilecektir.