İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı İle İlgili Kamuoyu Görüşlerinin Alınması

Kurumumuz tarafından İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hazırlanmış olup, söz konusu taslağa ilişkin kamuoyu görüşleri 28/07/2020 tarihi mesai saati sonuna kadar aşağıdaki form kullanılarak e-posta ile trabis@btk.gov.tr adresine gönderilebilecektir.