Orta Doğu DNS Forumu ICANN Ev Sahipliğinde Düzenlendi

İnternet Tahsisli İsimler ve Numaralar Kurumu (ICANN) tarafından Orta Doğu DNS Forumu, Wyndham Grand Istanbul’da düzenlendi.

DNS ile ilgili konular ve teknolojilerdeki yeni gelişmeler hakkında bilgi vermek için düzenlenen etkinliğe Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Karagözoğlu, internetin sürdürülebilir büyümeye, yenilik ve gelişmeye önemli katkılar sağladığını ve Türkiye’de internet kullanımına ilişkin bazı istatistiklerin önem taşıdığını belirtirken “2022 yılsonu itibariyle sabit hat abone sayısı yaklaşık 11,2 milyona, mobil abone sayısı ise yaklaşık 90,3 milyona ulaşmıştır. Geniş bant verilerine bakıldığında yaklaşık 19 milyon sabit abone ve 71,7 milyon mobil olmak üzere toplamda 90,6 milyon geniş bant internet abonesi bulunmaktadır. İnternet abone sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,8 artmıştır. Fiber altyapısı açısından fiber uzunluğu, 2022 yılı sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,8 artarak 517 bin km'yi aşmıştır.” açıklamalarında bulundu.

Karagözoğlu, “Türkiye'de internet alan adlarına ilişkin ilk yasal düzenleme 2008 yılında 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu (EHK) ile çıkarılmış ve internet alan adlarına ilişkin politikaları belirleme görev ve sorumluluğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına verilmiştir. İnternet Alan Adları Yönetmeliği ile BTK'ya ".tr" uzantılı alan adlarının tescili ile ilgili iş ve işlemleri yapmaya, TRABİS'i kurmaya ve işletmeye veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde üçüncü bir kişiye TRABİS'in kurulmasını ve işletilmesini sağlamaya yetkili kılınmıştır.” dedi

Başkan Karagözoğlu, “TRABİS'in devreye alınmasıyla birlikte tüketiciler, zorunlu haller dışında sadece BTK tarafından yetkilendirilmiş “Kayıt Kuruluşları” aracılığıyla alan adı başvurusunda bulunabilir ve alan adını yenileyebilir. Şu anda 19 şirket Tescil Memuru olarak yetkilendirilmiştir. Ayrıca BTK, alan adlarından doğan uyuşmazlıkların çözümüne aracılık etmek amacıyla şikâyetçilerin mahkemeye başvurma hakları saklı kalmak kaydıyla, ".tr" ülke kodu uzantılı alan adlarına ilişkin ihtilafların çözümünde uygulanacak ihtilaf çözüm mekanizması ile Uyuşmazlık Çözümü Hizmet Sağlayıcısı olarak yetkilendirilmiş 2 kurum aracılığıyla TRABİS'in devreye girmesinden bu yana 150'den fazla uyuşmazlık çözümlenmiştir.” ifadelerinde bulundu.

Başkan Karagözoğlu: Hedefimiz 2023 yılında DNS Sistem Güvenliği Uzantısı (DNSSEC) geçişini tamamlamak ve .tr uzantılı alan adları için bir güven zinciri oluşturmaktır.

DNS hizmeti için daha güvenli, hızlı ve esnek bir mimari sağlamak adına çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Karagözoğlu, “Bu kapsamda .tr uzantılı alan adlarının güvenliğini sağlamak amacıyla DNSSEC çalışması kapsamında ilk etap olarak 12 Nisan 2023 tarihinde .tr zone imzalanmış ve IANA ile DNS kaydı paylaşılmıştır. İkinci seviye bölgelerin imzalanması ve Kayıt Kuruluşlarının DNSSEC entegrasyonu için bir takvim oluşturulmuş ve bu amaç doğrultusunda ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Hedefimiz 2023 yılında DNSSEC geçişini tamamlamak ve .tr uzantılı alan adları için bir güven zinciri oluşturmaktır.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.